اخبار و مقالات

فروش تجهيزات و لوازم آبياري تحت فشار

مقالات و اخبار

روشهای آبیاری بهینه

 

 

 

فهرست  
مقدمه  
1 ارزیابی نحوه مصرف آب در مزرعه 4
2 اجزاءکلیدی یک مزرعه بهره ور در زمینه 8
3 ارزیابی مشخصات سیستم آبیاری 12
4 دستیابی و افزایش راندمان سیستم آبیاری موجود 29
5 حفظ و نگهداری سیستم آبیاری 35
پیوستها 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه : در این مقاله انواع روشهای آبیاری و چالشها، راهکارهای و بهینه سازی مصرف آب در مزارع مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 هدف این مقاله تدوین روشهای  مصرف بهینه آب در آبیاری با روشهای ساده و کم هزینه است.

پنج مرحله جهت افزایش راندمان مصرف آب قابل ذکر است:

مرحله اول : ارزیابی نحوه مصرف آب در مزرعه

مرحله دوم : کلمات کلیدی در بهنه سازی مصرف آب

مرحله سوم : دانستن سیستم آبیاری

مرحله چهارم : دستیابی و توسعه سیستم آبیاری موجود

مرحله پنجم : نگهداری سیستم آبیاری

 

به چه دلیل مصرف آب باید کنترل شود؟

استرالیای غربی در معرض افزایش درخواست آب به علت خشک تر شدن هوا و افزایش جمعیت است. در برابر این تهدید شرکت آب اقدام به تدوین برنامه ای برای مصرف آب کرده است که نسبت به تغییرات آب وهوایی مقاوم باشد. این برنامه به نام “آب برای همیشه” روشی است برای ارزیابی تقاضای آینده آب، که شامل موارد زیر است:

  1. کاهش مصرف آب
  2. افزایش بازیافت در چرخه آب
  3. توسعه منابع جدید آب

 

اگر علاقه مند به منابع پایدار هستیم، با توجه به کاهش بارش باران، باید مصرف آب را در همه موارد بهینه کنیم و یا به عبارت بهتر کمتر مصرف کنیم.

 

 

مشکلات مشترک، راهکارهای ساده

چالشهای مشخص شده در تصاویر زیر که نشاندهنده اتلاف آب است(شکل 1)، معمولا فقط در تجهیزات آبیاری صنعتی دیده می شود. را حل معضلات مذکور معمولا کم هزینه بوده و در حداقل زمان قابل اجرا است:

  1. آبیاری بیش از حد
  2. برنامه ریزی نادرست کنترلر
  3. لوله های شکسته و یا آسیب دیده
  4. آبپاش های(Sprinkler) شکسته و یا آسیب دیده
  5. تنظیم نبودن سر آبپاش(Sprinkler)
  6. عملکرد نداشتن شیرهای سولونوئید
  7. شکسته شدن و یا خرابی شیرها